Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus /  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum

30.03.2007.Stipendiumid parimatele integratsiooniprojektidele

30. märtsil antakse üle arendusstipendiumid 2006. aastal läbiviidud integratsiooniprojektide teostajatele.
Arendusstipendiumid ja tänukirjad kandidaatidele annavad pidulikul üritusel üle rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo ja sihtasutuse esindajad. 10 000-kroonised arendusstipendiumid määrati järgmistele asutustele:
Holstre Põhikool, Noorteühendus Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia ja Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan.


Keelelaagreid on Holstre Põhikool korraldanud 2000. aasta suvest, selle aja jooksul on laagrites osalenud ligi viissada last. Keeleõppimine on laagris seotud erinevate ühistegevustega: matkad, ekskursioonid, kohtumised, kontserdid, lõkkeõhtud, sport. Kolmel viimasel aastal on kool eesotsas projektijuhi Helve Hrabrovaga võtnud osa ka Vabaduse teekonna konkursist ja korraldanud ekskursioone, mis avardavad laste teadmisi Eesti ajaloost. Positiivne on see, et igas projektis on osalenud eesti ja vene lapsed koos.

Noorteühenduse ENTA eesmärk on näidata rahvusvähemusest noortele Eesti kõrgharidus-ja teaduskarjääri vajalikkust ja perspektiivsust. Selleks selgitati välja mitte-eestlastest koolilõpetajate hoiakud Eesti kõrghariduse ja teaduse suhtes ja pakuti välja tulevaseks karjääriks vajalikke samme, toodi positiivseid näiteid kõrghariduses ja teaduses sujuvalt toimuvast integratsioonist. Projekti eesmärkide saavutamiseks korraldati esseede konkurss teemal “Eesti teadus: kas avar perspektiiv noortele?”, toimus kolmepäevane seminar abiturientidele ning koostati artikli-ja multimeediakogumik.

Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan on aastate jooksul aktiivselt tegelenud aserbaidžaani kultuuri ja traditsioonide säilitamisega ja selle tutvustamisega Eesti ühiskonnale ning samuti Eesti Vabariigi esindamisega Aserbaidžaanis. 2006. aastal korraldati projekt Aserbaidžaani Vabariigi Iseseisvuspäeva tähistamiseks. Koostöös Linnamuuseumiga ja Eesti Islami Kogudusega (sealhulgas tatari, baškiiri, kasahhi ja kirgiisi kultuuriühingud) korraldati näitus „Armulise ja halastava nimel“, mis tutvustas islami kultuuri ja ajalugu Eestis. Avaldati raamat, milles kirjeldatakse Aserbaidžaani kogukonna tegevust Eestis.

© 1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id