Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus /  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum

21.02.2007.Aserbaidzaani Kultuurikeskuses toimus kohtumine EV Haridus ja Teadus ministriga pr.Mailis Reps, ministri nõunikuga pr.Urve Läänemets,
Rahvusvähemuste hariduse osakonna juhatajaga pr.Cilja Laud ja vähemusrahvuste esindajatega kus arutleti pühapäeva koolide tegevust,mälestati Hodzali tragöödija.

1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id