Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus / / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum


07.10.2009.Aserbaidzaani kultuuripəevad Vannalinna HariduskolleegiumisşProjektijuht Servinaz Kerimova

07.10.2009. Aserbaidzaani kultuuripäeva Vanalinna Hariduskolleegiumis.

10.05.2009 Aserbaidzaani kultuurikeskuses " Ajdan" Kodu rahu raames toimus kohtumine,kus osales Sojun Sadikov "Azerbajdzaani kultuuri autonoomia Venemaal"juhendaja

21.04.2009.Riigikogu liige härra Andres Herkel õnnitleb raamatu "Aserbaidzaanid"koostajaid.

21.04.2009.Aserbaidzaani päritolust Türgi teenor Senol Talinli õnnitles lauldes raamatu autoreid.
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id