Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus / / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum
AJDAN kultuurikeskus
Eesti Aserbaidzaani Kogukonna tegevuse arendamiseks on loodud kultuurikeskus Ajdan asukohaga Narva mnt 38.

Kultuurikeskuse ruumides tegutseb kunstikool, kus õpetatakse maal ... >>
OCAG pühapäevakool
Tööd alustati 1988. aastal. Kooli loomise eesmärgiks oli emakeele, kultuuri ja ajaloo tundmaõppimine. Õpetajatest on üks põhikohaga ja kaks kohak ... >>
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id