Estoniya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi / / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40  
Estonia | Publications | Azerbaijan | Culture & sport | Contact | Links | Relations | EAC History | Tourism | Other | Politics | Forums


17.06.03.Tallinnde Kuninqa-6 qalereyasında tanınmış genc ressam Nermine Veliyevanın sergisi açılmışdır.Sergini Estonıya U ... >>

Estoniya Respublikasinin Prezidenti cänab Lennart Merinin mädäniyyät cämiyätlärinin numayändäläri ilä görüsü.

21.03.1990.Azärbaycan Respublikasinin mädäniyyät nümayändälärinin Ratus zalinda qäbulu.

19.03.1989.il`OCAQ` Estoniya Azärbaycan mädäniyyät cämiyätinin täsis iclasi.

1994 ildä Azärbaycan,Tatar ,Qazax,Özbäk cämiyyätlärinin täsäbbusü ilä 1928 ildä qeydä alinan Estoniya Islam Icmasi ... >>
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id