Азербайджанский культурный центр в Эстонии /  
В Эстонии | Публикации | Азербайджан | Культура и спорт | Контакты | Ссылки | Связи | История ЭАО | Туризм | Иное | Политика | Форум

20.09.2007.Riigikogus moodustati GUAMi toetusrühm
Täna moodustati Riigikogu keskerakondlaste Evelyn Seppa ja Eldar Efendijevi initsiatiivil GUAMi toetuseks Riigikogu ühendus, mille esimeheks valiti Eesti-Aserbaidžaani toetusrühma esimees Eldar Efendijev. GUAM on mõjukas rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmeteks on Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan ja Moldova. Regionaalset poliitilist koostööd nende riikide vahel toetab ka Euroopa Liit.

.Ühenduse moodustamise tingis vajadus sõnastada senisest selgemalt Eesti huvid ja partnerlus ning tõhustada ühistegevust kõigi organisatsiooni liikmetega. Koostööküsimuste arutamiseks kohtuvad Eldar Efendijev ja Evelyn Sepp 21. septembril välisminister Urmas Paetiga
© 1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id