The Azerbaijan Cultural Centre of Estonia /  
Estonia | Publications | Azerbaijan | Culture & sport | Contact | Links | Relations | EAC History | Tourism | Other | Politics | Forums

Aserbaidžaani kogukonna pressiteade
06.09.2012
Aserbaidžaani kogukond mõistab hukka sanktsioneerimata provokatsioone


Aserbaidžaani kogukond peab oluliseks rõhutada, et Eesti on paljude eri rahvaste ühine kodumaa ning ajalooliste riikidevaheliste konfliktide toomine Eesti riigi pinnale ei ole arukas.

Täna toimus Armeenia kiriku juures sanktsioneerimata meeleavaldus Ungari ja Aserbaidžaani riigi vastu. Meeleavaldus rikkus õigusaktides ettenähtud avalike koosolekute korraldamise korda ning selle sisu võis tõlgendada rahvustevahelise vaenu õhutamisena. Aserbaidžaani kogukonna sõnul on kahetsusväärne, et Ungari ning Aserbaidžaani riikide vastasesse meeleavalduse korraldamisse on kaasatud lisaks Armeeniaga seonduvatele ühiskondlikele organisatsioonidele ka kirik ning kogu provokatsiooni korralduslik poolt leidis aset kiriku seinte vahel.

Reaksioonina sanktsioneerimata meeleavaldusele kogunes mõne tunni jooksul Aserbaižaani saatkonna ette ca 100 inimest väljendamaks oma nördimust ning rahulolematust Armeenia kogukonnaga seotud gruppide poolt korraldatavate provokatsioonide üle.

1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id