The Azerbaijan Cultural Centre of Estonia / / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22  
Estonia | Publications | Azerbaijan | Culture & sport | Contact | Links | Relations | EAC History | Tourism | Other | Politics | Forums


Kultuurikeskus Ajdan koraldas Türgi ja Azerbaidžaani kultuuripaevad Eesti koolides

Eesti Aserbaidzaani kultuurikeskus Ajdan koraldas Türgi ja Azerbaidžaani ... >>

20.11.2016.
Hotel Radisson Blu, Jõulubazaar

Annual christmas fair, where embassies of different countries took part in.

10.10.2016.

“Aserbaidžaani ja Türgi kultuuripäevad”
Viktoriini küsimused.
1. Nimetage Aserbaidžaani pealinn. Mida tähendab pealinna nimi?
2. M ... >>
© 1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id