Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus /  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum

Viktoriini küsimused.
1. Nimetage Aserbaidžaani pealinn. Mida tähendab pealinna nimi?
2. Mida tähendavad Aserbaidžaani lipu värvid?
3. Millised muistsed riigid asetsesid nüüdse Aserbaidžaani territooriumil?
4. Millal kuulutati välja Aserbaidžaani demokraatlik vabariik?
5. Kes on täna Aserbaidžaani president?
6. Milline on Aserbaidžaani pindala?
7. Mitu kliimavöödet on Aserbaidžaanis?
8. Milliste sündmuste tagajärjel toimus Aserbaidžaani jagunemine? Nimege lõuna Aserbaidžaani pealinn.
9. Tõlkide Aserbaidžaani keelde järgmised sõnad: tere, head aega, riik, linn, isamaa, lääs, ida, rahu, sõprus, kultuur,armastus.
10. Millised nendest kuupäevadest on leinapäevad ja millised on tähtpäevad: 20. jaanuar, 26. veebruar, 21. märts, 31. märts. 28. mai, 18. oktoober, 12. november, 31. detsember? Mida tähendavad need kuupäevad?
11. Kui palju aserbaidžaanlasi elab Aserbaidžaanis ning üle maailma?
12. Nimetage Aserbaidžaani president, kelle ajal oli vastu võetud Aserbaidžaani Vabariigi põhiseadus (1991)
13. Kui pikk on Bakuu-Thbilisi-Ceyhani naftatoru?
14. Nimetage Aserbaidžaani astroloogi, „Tähekataloogi” looja ning tuntud Idamaa observatooriumi asutaja eesnimi ja perekonnanimi.
15. Nimetage türgikeelseid rahvusi.
16. Millised usundid on Aserbaidžaanis?
17. Milliseid Aserbaidžaani rahvuslike muusikainstrumente teate?
18. Millisel sajandil kolisid esimesed eestlased Aserbaidžaani?
19. Kes on riigikogu Eesti-Aserbaidžaani sõprusrühma esimees?
20. Millist rolli omab Aserbaidžaan Euroopa energeetilises julgeolekus?
21. Milline on Aserbaidžaani muusika omapärasus?
22. Mitmendal aastal on lavastatud esimene ooper Idamaades? Helilooja nimi?
23. Mis tähendab sõna Aserbaidžaan?
24. Kus ja millal said esimest korda Idamaades naised valimisõigusi?25. Millise mere kaldal asub Aserbaidžaan ja millised on selle mere omadused?


Вопросы викторины
1. Как называется столица Азербайджана? Что означает название?
2. Что означают цвета азербайджанского флага?
3. Какие древние государства существовали на территории нынешнего Азербайджана?
4. Когда была образована Азербайджанская Демократическая Республика?
5. Действующий президент Азербайджанской республики.
6. Какую площадь занимает территория Азербайджана?
7. Сколько климатических зон в Азербайджане?
8. После какой войны и в каком году произошло разделение Азербайджана? Назвать столицу Южного Азербайджана?
9. Переведите на азербайджанский язык: "Здравствуйте, досвидания, государство, город, столица, запад, восток, мир, дружба, культура".
10. Какие из этих дат официально траурные, а какие официально праздничные: 20 января, 26 февраля, 21 марта, 31 марта. 28 мая, 18 октября, 12 ноября, 31 декабря? Что означают эти даты?
11. Сколько азербайджанцев проживает в Азербайджане и сколько по всему миру?
12. Назвать имя и фамилию президента Азербайджана, при котором была принята Конституция Независимого Азербайджана (с 1991-го года)?
13. Какова протяжонность нефтепровода Баку –Тбилиси –Джейхан?
14. Имя известного азербайджанского астролога, создателя "Звёздного каталога" и основателя прославленной на Востоке обсерватории?
15. Перечислите тюркские народы.
16. Какие религии существуют в Азербайджане?
17. Какое государство оккупировало 20 % территории Азербайджанских земель?
18. Какие Азербайджанские национальные блюда вы знаете?
19. Какие Азербайджанские национальные музыкальные инструменты вы знаете?
20. В каком веке переселились в Азербайджан первые эстонцы?
21. Кто является председателем Эстонской Азербайджанской группы в парламенте ?
22. Какую роль играет Азербайджан в энергетической безопасности стран Евросоюза?
23. В честь кого назван Азербайджанский детский садик в Эстонии и где он находиться?
24. В каком парке посажено дерево дружбы между Таллинном и Баку?
© 1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id