Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus /  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum

Aserbaidžaan käivitas Eesti ettevõtete loodud valitsuse infoportaali
16. mai 2012
Aserbaidžaani valitsus käivitas riikliku e-valitsuse süsteemi EHDIS, mille arendasid Eesti ettevõtted Cybernetica ja Aktors. EHDISe arendusprojekt on senini üks Eesti suuremaid tarkvara eksporditehinguid.
EHDIS lühendina tähendab aserbaidžaani keeles elektroonse valitsemise infosüsteemi, teatas Cybernetica.

EHDIS valmis ühe viimase aja suurima Eesti tarkvara eksporditehingu tulemusena. Üle 7 miljoni euro suuruse projekti peatöövõtja oli Aserbaidžaani ettevõte B.Est Solutions ning olulise osa projekti mahust moodustasid kohalike partnerite tehtud tööd. Projekti sisuarenduse partneriteks Eestis olid Cybernetica AS ja OÜ Aktors.“Eesti ettevõtete roll keerulises arendusprojektis seisnes kogu ettevõtmise nõustamises ja tarkvara loomises. Meil on põhjust lõpptulemusega rahul olla – nii riigiasutustuste infossüteemide omavaheliseks suhtluseks kui ka kodanikele on avatud e-riigi turvaline teenusevahenduskeskkond, mis tugineb Eesti X-tee tehnoloogial, aga on sammu võrra eespool meie X-tee lahendusest,” ütles Cybernetica infoturbesüsteemide arendusjuht Arne Ansper.

Hiljuti tähistati X-tee 10. sünnipäeva. Asserti, Cybernetica ja teiste koostöös loodud ja hiljem Cybernetica ja Aktorsi poolt pidevalt edasiarendatud X-tee on nimetatud ettevõtetesse loonud väärtuslikku oskusteavet.

“X-tee ja teiste avaliku sektori infosüsteemide arendamise tulemusena - e-Politsei, e-toll, e-hääletus ja teised - on Cyberneticas ja Aktorsis täna maailmaturul hinnatud kompetents – kuidas viia üks riik infoühiskonda – ehk kuidas luua e-riik.

Nüüdseks oleme tõendanud, et need lahendused ei ole ainult koduseks kasutamiseks, vaid on ka ekspordikõlbulikud. See annab kindlust järgmiste sarnaste ekspordiprojektide elluviimiseks,” sõnas Ansper.

EHDIS on Aserbaidžaani e-riigi põhiline tugisüsteem – kohalikule digitaalallkirja seadusele vastav turvaline teenusevahenduskeskkond koos e-riigi portaalidega. EHDISega liidestati ka esimesed riiklikud andmekogud ja registrid.

Portaalid häälestati kasutama hiljuti juurutatud Aserbaidžaani kodanike ja ametnike digitaalallkirja kiipkaarte.

Teenusepakkujateks said Maksuministeerium, Sotsiaalkindlustusfond, Tervishoiuministeerium, Justiitsministeerium, Haridusministeerium, Side- ja IT ministeeriumi Arvutuskeskus, Siseministeerium, Eriolukordade ministeerium, Majandusarengu ministeerium, Riiklik Statistikakomisjon, Riiklik Maakomisjon, Riiklik Tollikomisjon, Töö- ja Sotsiaalkaitse ministeerium.

Süsteemiga peaksid liituma kokku 41 riigiasutust, kes pakuvad enam kui 270 e-teenust.

Cybernetica on Eesti kapitalil põhinev teadus- ja arendusettevõte, riist- ja tarkvarasüsteemide arendaja ning tootja, süsteemide integraator, infosüsteemide auditeerija ja infoturbealane kompetentsikeskus.

Aktors on Eesti tarkvaraarendusettevõte, kes on loonud missioonikriitilisi süsteeme nii Eesti kui ka välismaistele finantsasutustele, tööstusettevõtetele ja avalikule sektorile.© 1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id