Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus /  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum

28.02.2012.
Konverents Hodžalõ tragöödias hukkunute mälestuseks

Konverents Hodžalõ sõjakonfliktis elu kaotanud tsiviilisikute mälestuseks
Esmaspäeval toimus Swissôtelis mälestuskonverents sadade 1992. aastal Mägi-Karabahhias Hodžalõ sõjakonfliktis elu kaotanud tsiviilisikute mälestuseks. Toimunud sündmustest rääkisid Euroopa Parlamendi liige Indrek Tarand ning Riigikogu liige Andres Herkel.
„Ajalugu on näidanud, et rahvustevaheliste konfliktide lahendamine on keerukas ning nõuab erinevate osapoolte ühiseid jõupingutusi," märkis Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel. "Tihti on just kolmandate osapoolte huvi ja toetus see, mis aitab Mägi-Karabahhia taoliseid sündmuseid ära hoida. Kuigi tänaseks on nendest sündmustest möödas juba 20 aastat, ei ole meil mingisugust garantiid, et analoogsed sündmused ei võiks korduda. See on ka peamine põhjus, miks me peame ajalugu meenutama, lahti mõtestama ja toimunust järeldusi tegema. Usun, et tänane meenutuspäev Eestis näitab kohaliku Aserbaidžaani kogukonna tugevust ja kutsub Eestit oma kaaskodanike kodumaa muredele kaasa elama ja nende lahendamisele kaasa aitama."

Konverentsi üks ettekandjatest, Riigikogu liige Andres Herkel selgitas, et Nõukogude võimule vastanduv rahvuslik iseseisvusliikumine tekkis Aserbaidžaanis alles reaktsioonina Karabahhi armeenlaste separatismile, mis arenes perestroika kattevarjus. „Vähe sellest, 1990. aastal leidis aset nn Must Jaanuar, mille käigus hukkus 130 tsiviilelanikku Bakuus ning lisandusid veel kümned ohvrid teistes linnades. Üheski teises endise Nõukogude Liidu osas ei toonud Gorbatšovi perestroika ja sellele järgnenud iseseisvumine endaga kaasa nii negatiivseid emotsioone kui Aserbaidžaanis,“ rääkis Andres Herkel.

Karabahhi tragöödiat mõõdetakse arvukate inimelude ja kaotatud kodudega – ainuüksi Hodžalõ ohvrite arv ulatus Andres Herkeli sõnul tagasihoidlikult hinnates enam kui 600 ohvrini. „Kuid traagiline on ka konfliktijärgne poliitiline reaalsus. See on halb näide sellest, kuidas üks pool saavutas peaaegu kõik, mis võimalik, ja teine pool – aserbaidžaanlased – kaotasid kõik, mis kaotada oli,“ märkis Herkel. „Selles olukorras on väga raske kõnelda kompromissiotsinguist, mida muuhulgas kinnitab nn Minski grupi aastakümnete pikkune ebaõnnestumine Karabahhi küsimuse lahendamisel.“

„20 aastat tagasi Hocali linna lähistel toimunud kokkupõrke näol on tegemist ühe traagilisema sündmusega Aserbaidžaani lähiajaloos, mille meenutamine liidab meie inimesi veel tänagi üle kogu maailma,“ rääkis Mir Aga Qulijev, konverentsi peakorraldaja Eesti Aserbaidžaani Noorte Ühingu UGUR juhatuse liige. „Usun, et selliste traagiliste sündmuste mälestamine aitab meil kõrgemalt hinnata inimelu väärtust. Tänase konverentsi eesmärgiks ongi meenutada Hodžalõ sündmusi, aga ka kõikides teistes maailma sõjakolletes tsiviilisikute kaotusega lõppenud kokkupõrkeid ning loota, et midagi taolist tulevikus ei korduks.“

.© 1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id