Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus /  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum

20.08.2006.
Eesti tähistab 15 aasta möödumist päevast, mil Ülemnõukogu kasutas ära Moskvas toimunud riigipöördekatse ajal tekkinud võimuvaakumit ja kuulutas Eesti taasiseseisvunuks.

19. augustil alanud riigipöördekatsega püüdsid vanameelsed kommunistid säilitada NSV Liitu algsel kujul. Putšistid teatasid, et NSV Liidus on läinud võim Riikliku Erakorralise Seisukorra Komitee kätte.
Riigipööre tekitas NSVL-i territooriumil võimuvaakumi ning Eestil õnnestus „maas vedelev võim” üles korjata. Taasiseseisvumise mõte oli augustipäevadeks juba küps ja suurem osa eeltöödest ära tehtud.

19 .augusti pärastlõunal pidi algama ülemnõukogu suvepuhkusejärgne korraline istung, kus päevakorras olid majandusküsimused. Putšist teada saanud, kogunesid saadikud juba hommikul. Iseseisvusotsus jäi 19. augustil erinevate poliitiliste jõudude vahel puhkenud vaidluste tõttu tegemata. Esimene versioon iseseisvumisotsusest sai paberile järgmise päeva lõunaks. 20. augustil kell 23.03 kuulutas Ülemnõukogu Eesti iseseisvaks.

21. augusti varahommikul ründasid NSV Liidu dessantväelased Tallinna teletorni, kuid seda ei õnnestunud neil vallutada, sest torni ülemisel korrusel olid end metalluste taha sulgenud politseinikud ja kodukaitsjad. Dessantväelased lahkusid teletornist sama päeva pärastlõunal, kui putš oli Moskvas kokku kukkunud ja riigipöördekatse korraldajatest osa vahistatud.

Nõukogude Liidu president Gorbatšov tunnustas 6. septembril 1991 kolme Balti riigi iseseisvust. Selleks ajaks oli seda teinud juba 60 riiki.

Toonane Eesti peaminister Edgar Savisaar ütleb intervjuus ajalehele Postimees: „Küsisin kadunud [perestroika ideoloogilt] Aleksandr Jakovlevilt, et kui putš oleks teises suunas pöördunud, mis meist siis oleks saanud. Tema väitis, et Moskvas oli esimeses nimekirjas 72 inimest, kellele pidi ots peale tehtama, ja arvas, et meil olnuks neid rohkem. Raamatus “Mitrohhini arhiiv” nimetatakse arreteeritute esimese nimekirja pikkuseks 7000 inimest ja lisatakse, et Lefortovo vanglas tehti kõige tähtsamatele vangidele juba kaks korrust tühjaks…”


© 1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id