Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus /  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum

.
19. september 2005
Eesti rahvusvähemused said oma päeva

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kuulutas 24. septembri Eesti rahvusvähemuste päevaks, vastates sellega Eestimaa rahvuste ühenduse üleskutsele.
24. septembril 1988. aastal toimus esimene Eestimaa rahvuste foorum, teatas Delfile rahvastikuministri büroo.
See foorum pani aluse paljude siinsete rahvusvähemuste kogukondade asutamisele, kümned tuhanded inimesed leidsid oma rahvusliku identiteedi, kaasmaalased ja sõbrad.
Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kinnitas, et rahvuste foorumil oli oluline osa Eesti taasiseseisvumisel. „Foorum näitas, et Eesti rahvusvähemused ei vastandanud end põlisrahva tahtele, vaid toetasid aktiivselt ja julgelt Eesti vabariigi kodanike püüdu Eesti riikluse ja demokraatliku elukorralduse taastamisele.”

Eestimaa rahvuste ühendus on olnud eeskujuks ka hilisemate organisatsioonide tekkele ja koostööle Eesti riigiga.

Rahvusvähemuste päev oleks sobiv ürituste korraldamiseks, kus meenutatakse Eesti riigi taasiseseisvumise ajal toimunud rahvuslike kogukondade asutamist, ja inimesi, kes võitlesid aktiivselt Eesti vabariigi taasiseseisvumise ja oma kultuurilise identsuse taastunnustamise eest.

See on ka päev, mil rahvusvähemused keskenduksid vajadusele hoida, arendada ja laiemalt tutvustada oma keelte ja kultuuride pärandit, leiab Rummo.


© 1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id