Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus /  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum

www.january20.net
20.jaanuar 1990.a. - üks traagilisemaid ja kangelaslikumaid päevi Aserbaidzaani ajaloos. Neil rasketel aegadel asrbaidzaanlased Eestis elasid kaasa ja aktiivselt toetasid demokraatlikku liikumist Aserbaidzaanis.
20.01.1990.a. EV Ülemnõukogu hoone ees oli organiseeritud miiting , mis mõistis hukka vägede viimist toetuseks Bakuu linna.
Miitingust osavõtnuid võttis vastu Ülemnõukogu esimees hr. Arnold Rüütel, kes koheselt edastas miitingulaste nõudmised hr. M.Gorbatshovile.
17.01.1990.a. saadeti objektiivse informatsiooni saamiseks Aserbaidzhaani kogukonna juhatuse liige hr Velijaddin Kerimhanov, tuntud fotograaf Jüri Vendelin ja operaator Andres Raid. Nemad olid nende veriste sündmuste tunnistajad ja tänu nende mehisusele saadeti korjatud ajalooline materjal väljapoole Nõukogude riigipiiri, kus maailm sai teada tõde nendest kuritegudest.
kangelaslikult hukkunute seas Aserbaidzhaani iseseisvuse eest oli ka Eestist pärit aserbaidzaanlane Jusif Ismailov.
20.01.04.a. Aserbaidzhaani Kultuurikeskuses toimus mälestusõhtu, mis oli pühendatud 20. jaanuarile 1990.a.
IGAVENE MÄLESTUS SHEHIIDLASTELE!
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id