Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus /  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum

Tööd alustati 1988. aastal. Kooli loomise eesmärgiks oli emakeele, kultuuri ja ajaloo tundmaõppimine. Õpetajatest on üks põhikohaga ja kaks kohakaaslased. Õppekavas on algõpetus, aabits uues tähestikus, kiijandus, muusikaline kasvatus, omaja eesti ajalugu.

Õppetöö toimub üks kord nädalas, 4-5 tundi. Vastuvõtuks piiranguid ei ole.

1988. aastal alustasid kooskäimist 17 last. Igal aastal on liitunud 5-8 last. Seni õpetatakse kõiki lapsi koos. Lapsed jäävad koolist ara peamiselt vanuse tõttu, seni ärajääjaid 12.

Kulutatakse peamiselt ERÜ kaudu saadud finantse. Lapsevanemad maksavad sümboolset tasu.

Koolil on käsutada seltsi arvuti ja raamatukogu. Väliskontaktid on Aserbaidzhani ja Türgiga.
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id