Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus / / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum


09/10/2002 - Eesti vabariigi haridusministri pr. Mailis Rand võttis vastu Eesti-türgi kooli juhtkonna liikmeid. Kohtumisel arutati kooli edasise arengu küsimusi.

31/07/2002. 31. augustil 2002. a. toimus Eesti Vabariigi Siseministeeriumis Usuasjade osakonnas ametlik kohtumine ametkonna juhataja hr. Ilmo Au ja Eesti Islami Koguduse juhatuse l ... >>

Eesti Laste Fondi kutsel viibis Eestis 26. maist kuni 2. juunini k.a. Aserbaidzhaani Noorte JUristide Ühenduse delegatsioon. Külalisi võttis vastu Rahvastikuminister ... >>

31/07/2002. 07. - 10. maini k.a. külastasid Eestit Aserbaidzhaani Sideministeeriumi esindajad. Nende külalisvisiidi ajal toimus ka kohtumine Eesti Aserbaidzhaani kogukonna esindajatega.

Hr. Sattar Baber (endine Pakistani suursaadik Rootsis) kohtus Islami Kogukonna esindajatega Eestis. Eesti Vabariiki esindasid kohtumisel hr. Eldar Efendijev , Narva Linnasekret ... >>
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id