Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus / / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum


20.12.02 20.12.02 Rahavsatikuminister hr Eldar Efendijev korraldas rahvuslike vähemusrahvuste esindajate piduliku vastuvõtu Toompeal.
Niyazi Hacıyev,akademik Mihail ... >>

09/10/2002 - Eesti vabariigi haridusministri pr. Mailis Rand võttis vastu Eesti-türgi kooli juhtkonna liikmeid. Kohtumisel arutati kooli edasise arengu küsimusi.

31/07/2002. 31. augustil 2002. a. toimus Eesti Vabariigi Siseministeeriumis Usuasjade osakonnas ametlik kohtumine ametkonna juhataja hr. Ilmo Au ja Eesti Islami Koguduse juhatuse l ... >>

Eesti Laste Fondi kutsel viibis Eestis 26. maist kuni 2. juunini k.a. Aserbaidzhaani Noorte JUristide Ühenduse delegatsioon. Külalisi võttis vastu Rahvastikuminister ... >>

31/07/2002. 07. - 10. maini k.a. külastasid Eestit Aserbaidzhaani Sideministeeriumi esindajad. Nende külalisvisiidi ajal toimus ka kohtumine Eesti Aserbaidzhaani kogukonna esindajatega.
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id