Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus / / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum

11.02.2007.Restoran KIS-MIS,Aserbaidzaani ja Uzbeki Kogukonna esindajad kohtuvad muusikud Usbekistanist.

08.02.-11.02.2007.XVIII Barokkmuusika festival.SUFI MUUSIKA, Uzbeki Rahvamuusika .
Munodzat Jultseva -vokal,Savkat Mirzaev -rubab,Maruf Halilov-gidzak,Hadzimurod safarov -doira,Um ... >>
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id