Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus / / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum


09.04.2015.
Kultuuriministeerumi asekantsler pr Anne Ly Reimaa võttis vastu projeekti osalejad Türgist

07.04.2015.
Siseministeerumi asekantsler pr Kaia Sarnet võttis vastu Eesti Islami Koguduse nõukogu liikmed.

17.03.2015.Ankara.

Diyanet İşleri Başkanı(Türgi Usuasjade minister )Prof. Dr. Mehmet Görmez võttis vastu Eesti Islami Koguduse esindajad.Peava ... >>

16.03.2015. Ankara VAKFİ esimees kohtus EİK esindajega.

12.03.2015.
Rahvuusraamatukogus toimus azerbaidzaani ja türgi kogukonna korraldatud HODZALÕ ÕIGLUSE
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id