Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus / / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum


27-28.05.2005. toimus Rahvusramatukogus rahvusvaheline konverents teemal "Kulturide dialoog". Aserbaidžaani delegatsiooni esindas Ülemaailmse aserbaidžaanlaste diasp ... >>

Konverentsil esines Riigikogu liige Eldar Efendiev ettekandega "Riigi roll kultuuride dialoogis".


22.01.2005.EAKK "Aydan"õpetaja (aserbaidzaani rahvus käsitööringi juhendaja) koos Aserbaidzaani noorte keskus "IRS" esindajega
www.azeriart.org

22.01.2005 Aserbaidzaani ja Türgi kultuuripäevad Tallinna koolides14.10.kuni 09.12.2004.
Mahtra gümnasiuumi õpilaste käsitööd.(õpetaja Svetlana Sabijeva)
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id