Eesti Aserbaidzaani Kultuurikeskus / / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28  
Eestis | Publikatsioonid | Aserbaidzaan | Kultuur ja sport | Kontaktid | Lingid | Sugulased | EAK Ajalugu | Turism | Muu | Poliitika | Foorum


03.07.2002. Kurresaares,Eesti ja Aserbaidzaani jalgpalli sõprus mäng

17.06.2002.Eesti Türgi koolilapsed suvilagrit Loksal

11/05/2002. Eesti Rumeenia Fond organiseeris 11.mail 2002.a. Euroopa Nõukogu toetusel konverentsi Eestis elavatest vähemusrahvustest. Konverentsist võtsid osa vä ... >>

Kohtumisel osalesid ka parlamendi liikmed Aimar Altosaar, Valentina Võsotskaja, Rumeenia Vabariigi aukonsul pr Veronika Palandi ja Euroopa Nõukogu esndaja Eestis pr. Ulla Järviste.

Meie kaasmaalane Eldar Efendijev m\'\'rati EV rahvastikumisitriks. Eldar Efendijev osales aktiivselt Aserbaidzaani Kultuuriseltsi Ocag loomisel aastal 1988 ja Eesti Rahavrinde tege ... >>
1999 - 2006 "AJDAN" THE AZERBAIJAN CULTURAL CENTRE OF ESTONIA // design: id